Individuel & gruppe

Individuel terapi

Når man påtænker at starte i et kunstterapeutisk forløb, er det et godt udgangspunkt at have et reelt ønske om at arbejde med sig selv og se på sin måde at "være i verden" på. Således kan motivationen alene være et ønske om større selvindsigt, og/eller at arbejde med konkrete, aktuelle problematikker.

 

Der kræves ingen særlige forkundskaber og materialer stilles til rådighed, inkluderet i prisen.

 

Hvordan foregår det?

 

Terapi i grupper

Jeg tilbyder forskellige former for gruppeforløb; dels kan man melde sig til de aktuelle grupper, som jeg løbende vil tilbyde, dels kan jeg kontaktes for tilbud og ideer så vi sammen kan planlægge det helt rigtige gruppeforløb.

 

Jeg har erfaring med særligt tilrettelagte forløb for mennesker med spiseforstyrrelser og/eller selvskade problematikker, i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS). Her har jeg i 2015 samt foråret 2016 afholdt flere gruppeforløb, med deltagere fra hele landet.

 

Evaluering

Mit samarbejde med LMS blev i efteråret 2015 evalueret af VIOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade - interesserede kan læse evalueringen her .

Første gang man mødes præsenteres både terapeut, metoder og rammer yderligere. Fokus vil primært være på at finde frem til, hvad den enkelte ønsker at arbejde med, gennem det kommende forløb. Ofte vil der dog være tid også til en lille "smagsprøve", således at det er muligt at få en fornemmelse af hvad kunstterapi er og kan.

 

En enkelt session vil vare 1 time, og herefter aftales evt. nye tid/tider.

 

Kunstterapeutisk.dk ved Helle Jensen CVR: 36650192 © 2014 All Rights Reserved